Mennesker og historier fra Lofoten

-

Neste år står den nye hovedlinja gjennom hele Lofoten ferdig

Se film. Lofotkraft er nå i innspurten av prosjektet med å bygge den nye hovedlinja. Se filmen med Pål Martinussen, nettsjef i Lofotkraft, om den nye linja.

Tre grunner til å bygge nytt nett:

  1. Det gamle strømnettet var nedslitt.
  2. Innbyggerne og næringslivet i Lofoten kommer til å bruke mer strøm i årene som kommer.
  3. Den nye linja er konstruert for å tåle framtidens ekstremvær og dermed redusere risikoen for strømbrudd.