Mennesker og historier fra Lofoten

-

2020 har vært et turbulent år. 2021 blir historisk.

2020 har vært et turbulent år. 2021 blir historisk.

Storm. Strømbrudd. Korona. 2020 har vært et utfordrende år. I år har vi fått bekreftet hvor viktig vårt samfunnsoppdrag er: Bygge og drifte samfunnskritisk infrastruktur. Alle forventer sikker strøm. 2020 bekrefter at vi ikke kan ta alt for gitt.

Av Arnt M. Winther, adm. dir. Lofotkraft.

Ekstremvær

I mars, april og september satte ekstremværet oss på harde prøver. Og vi sto han av – igjen og igjen. Dyktige folk i hele organisasjonen, spesielt på driftssentralen og montørene – har flere ganger i år bidratt til å reparere strømforsyningen. I alt slags vær har våre folk rykket ut, og gjort ventetiden så kort som mulig for folk i Lofoten.

Korona

I mars ble plutselig verden, Norge og Lofoten rammet av koronapandemien. Kraftbransjen er pålagt å ha beredskap. Lofotkraft forvalter og sikrer en livsviktig infrastruktur.

Lofotkraft har jobbet under strenge Korona-tiltak siden mars – fordi vårt samfunnsoppdrag er å sikre kraftforsyningen, i en situasjon hvor strøm er kritisk viktig for innbyggere og næringsliv.

Vi må regne med å fortsette med Korona-tiltakene en god stund framover: Vi må sikre at våre folk er på jobb – slik at samfunnet fungerer.

Nye hovedlinjer

I mer enn ti år har vi bygget nye hovedlinjer gjennom hele Lofoten. I år passerte vi flere milepæler: Det gamle 66kV-nettet i Vågan ble faset ut og den nye 132 kV-linja tatt i bruk. Den nye trafostasjonen i Osan har bedret forsyningssikkerheten i hele Lofoten.

2021 historisk

Neste år blir et historisk år for Lofotkraft. I 2021 blir vi ferdige med bygging av den nye linja. Da er hovednettet – hele veien fra Kvitfossen til Solbjørn – nytt, og klart til å gi innbyggerne og næringslivet i Lofoten strøm i minst 50 år.

Solid organisasjon

Å bygge et helt nytt hovedlinjenett og samtidig drifte et strømnett som blir satt på mange harde prøver, er til tider utfordrende. Gjennom flere år har en solid organisasjon, kompetente og fleksible ansatte, og mange solide og dyktige underleverandører, vist at dette kan vi!

Aldri sikker

Selv om forsyningssikkerheten nå blir mye bedre, kan vi aldri garantere strøm til alle, 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Ekstremvær kommer til å slå ut strømmen i hjem og bedrifter. Dersom du er avhengig av strøm, må du vurdere å ha en reserveløsning, som for eksempel et aggregat, for i sikre drift – og verdier.

Elektrifisering og næringsutvikling

Klimautfordringene vi vet kommer setter vårt samfunnsoppdrag i perspektiv. Større bruk av fornybar og ren energi vil være en del av løsningen, når lokalsamfunn skal være med å redusere klimagassutslippene og bidra i det grønne skiftet. Lofotkraft skal være med å legge til rette, slik at privatpersoner, offentlige virksomheter, kommuner og næringslivet blir en del av elektrifiseringen – som vil prege store deler av vårt samfunn i årene som kommer.

Ny tid

Lofotkraft eies av de seks kommunene i Lofoten. Eierne har ikke tatt ut utbytte fra nettselskapet siden 2006, fordi investeringer i strømnettet og sikker strømforsyning er viktig for hele Lofoten.

Eiere med et langsiktig og forutsigbart perspektiv har vært helt avgjørende i de årene vi har driftet og bygget nytt nett.

Nå ser vi bokstaveligtalt slutten på linja – og begynnelsen på ei ny tid – for Lofoten – og for Lofotkraft.

Men vårt oppdrag fortsetter: Å trygge hverdagen – og investere for framtida – for innbyggerne og næringslivet i hele Lofoten.

Slutt.