Mennesker og historier fra Lofoten

-

16 000 nye strømmålere i Lofoten.

16 000 nye strømmålere i Lofoten.

Oppstart i høst. –I løpet av 10 måneder skal det byttes 16 000 strømmålere i Lofoten. Det er et ganske omfattende arbeid, sier Siri Sund, kundesjef i Lofotkraft.

Den nye automatiske strømmåleren samler data om ditt strømforbruk hver time. En gang i døgnet sendes denne informasjonen til Lofotkraft. Kunden slipper dermed å lese av strømmåleren sin hver måned. Dette vil også gi forbrukerne bedre og mer riktig informasjon om strømforbruket sitt.

Lofotkraft har sammen med åtte andre nettselskap i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark inngått avtale med SMARTservice Norge AS om å koordinere og foreta montasje av de nye smarte strømmålerne.  

– Planen var å starte i mai. Vi begynner vi monteringen i løpet av høsten og regner med å være ferdig etter neste sommer, sier Siri Sund, kundesjef i Lofotkraft.

–Det er to grunner til at oppstart blir i høst og ikke i mai som først planlagt, sier Eines. Grundig testing av både utstyr og rutiner, gjennomført i begrensede områder i Trondheim og Bergen, har avslørt at begge deler må forbedres før vi kan sette i gang med montasje av målere. Vi er trygge på at alt vil fungere som forventet når vi først starter opp, men vi trenger altså litt mer tid.

SMARTservice Norge skal montere ca. 360.000 målere for nettselskapene i Midt- og Nord-Norge, derfor er testperioden viktig for å lære før man begynner på den store utrullingen.

–Hva er det som forbedres?

–Testperioden viste at noen målere ikke kommuniserte med det sentrale systemet som samler inn informasjonen om strømforbruket. Dette skyldtes i noen tilfeller plassering av måleren, men også feil i softwaren i selve måleren, sier Finn-Magne Eines. Måleren har nå fått oppgradert software, og videre tester viser allerede mye bedre resultater.

­

–Vi har også sett at rutinene for å kontakte kundene og å sende ut montører kan bli bedre enn den var i testperioden i Bergen og Trondheim, sier kundesjef Sund. –Vi i Lofotkraft har alltid kunden og kostnader i fokus. Derfor setter ikke vi i gang et slikt stort prosjekt før vi har alt på plass.

Finn-Magne Eines, prosjektleder for automatiske strømmålere i Lofotkraft.

–De aller fleste prosjekter av så stort omfang og med så mange involverte, opplever endringer og noen forsinkelser, sier Finn Magne Eines. Vi har bestemt at det er vi, og ikke kunden som skal oppleve eventuelle forsinkelser. For kundene betyr ikke dette noe, bortsett fra at de må lese av måleren selv i noen måneder til.

Hele strømnettet i Norge skal moderniseres, og nye automatiske strømmålere er et viktig element i utviklingen av infrastrukturen. Lofotkraft oppgraderer nå strømnettet i hele Lofoten, fra Kvitfossen i Vågan, gjennom Vestvågøy, til Solbjørn i Flakstad.

Med automatiske strømmålere får Norge et sikrere og mer fleksibelt strømnett, og behovet for fremtidige utbygginger av nettet reduseres.

SMARTservice Norge skal benytte seg av flere lokale montører i Lofoten. 16 000 hjemmebesøk på 10 måneder krever et godt system og god kontakt med kunden.

–Først vil kunden få et brev fra Lofotkraft, der vi informerer om hva som skal skje.  Når det nærmer seg montering blir kunden kontaktet for avtale om tidspunkt, sier kundesjef Sund.

Slik det ser ut nå, kommer det til å være 12 montører, som jobber i 10 måneder for å få jobben gjort.

–Alle montører skal snakke norsk, og vise ID-kort. Kunden bør være tilstede når monteringen skjer. Hele besøket av montøren tar normalt under en time, sier Sund.

Det er myndighetene som har bestemt at alle strømmålerne skal byttes ut med nye automatiske strømmålere. Dette er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år.

–Hva må kunde betale for den nye strømmåler?

–Myndigheten har bestemt at kostnaden for monteringen og den nye strømmåleren skal inngå i den faste nettleien. Kunden får altså ikke en faktura for jobben som er gjort, sier Sund.

På sikt vil kunden oppleve flere muligheter med den nye strømmåleren, enn bare å slippe å lese av strømforbruket.

–Ett eksempel er at måleren kan sende signal eller alarm til nettselskapet dersom du har jordfeil på det elektriske anlegget ditt, eller om spenningen hjemme hos deg er for høy eller lav. I tillegg vil kunden kunne følge med på det virkelige strømforbruket sitt via en app på mobilen sin. Automatiske strømmålere åpner også for helt nye tjenester til kunden, for eksempel smartere styring av strømforbruket. Det er tjenester som kunden selv må velge å ta i bruk, så får vi se hvilke aktører som kommer på banen etter hvert, sier Finn-Magne Eines i Lofotkraft.