Mennesker og historier fra Lofoten

-

Visste du at...

VGS-elever i Lofoten som velger matematikk og fysikk i andre og tredje klasse kan søke om Energistipend fra Lofotkraft? Det stilles noen krav, bl.a til karakterer, men elevene kan søke om inntil 10.000 kroner i stipend fordelt over de to årene. Søknadsfrist er 1. mars. Du finner søknadsskjema her.

Utvikling og veiskille på Røst 

Utvikling og veiskille på Røst 

I tusenvis av år har menneskene på Røst levd av skreien som kommer svømmende hver vinter. Selv om hele øysamfunnet er avhengig av den tradisjonelle tørrfisken på hjell, har folket til alle tider jobbet fram nye og smartere løsninger. Nå snakkes det om et veiskille, en ny tid – elektrifisering, teknologisk utvikling og det grønne skifte. 

Les mer

Visste du at...

… Lofotkraft Bredbånds fibernett dekker hele Lofoten, fra Svolvær til Røst?